Glemt detaljer?

Vi tilbyder dansk, engelsk og matematik

Dansk

MAN-FRE: 8 - 17LØR: 10 - 15

150,- kr./lektion

Dansk er et af de vigtigste fag i skolen. Vi underviser i mundtlig og skriftlig dansk på alle klassetrin i 1.-9. klasse.

For at forbedre danskkundskaberne laver vi motiverende og interessante øvelser tilpasset hver elevs behov. Undervisningen foregår i hjemmet, medmindre andet er aftalt.

For yderligere information, kontakt os venligst på tlf. 42 94 99 30. Eller book en gratis prøvetime allerede i dag.

Dansk

A2ZLESSONS

Engelsk

MAN-FRE: 8 - 17LØR: 10 - 15

150,- kr./lektion

Engelsk er et af de vigtigste fremmedsprog at beherske. Det er nødvendigt for at kunne kommunikere i et moderne samfund.

Vi tilbyder undervisning i mundtlig og skriftlig engelsk på alle grundskolens klassetrin. Undervisningen foregår i hjemmet, medmindre andet er aftalt.

Ønskes yderligere information, så kontakt os på tlf. 42 94 99 30. Eller book en gratis prøvetime allerede i dag.

Engelsk

A2ZLESSONS

MATEMATIK

MAN-FRE: 8 - 17LØR: 10 - 15

150,- kr./lektion

Matematik er et spændende fag, som kræver en god start. Derfor fokuserer vi på matematik fra 1. klassetrin til 6. klassetrin.

Vi tilrettelægger undervisningen, så eleven motiveres og får en god start på matematikkens grundbegreber. Undervisningen foregår i hjemmet, medmindre andet er aftalt.

For mere information, kontakt os venligst på tlf. 42 94 99 30. Eller book en gratis prøvetime.

Matematik

A2ZLESSONS
TOP